Περιοδικό Culture (Επενδυτής) 7-4-11

Παρουσίαση στο περιοδικό Culture της Μαγικής Φλογέρας